Jozef Š.

Jozef Štefan
Účet overený:
 dysgrafia, dysortografia, špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dyskalkúlia), školská spôsobilosť detí pred vstupom do ZŠ (grafo, auditívna a vizuálna percepcia, priestorová orientácia, vedomosti), poruchy pozornosti
 Bratislava
 841 01 (Bratislava)
  15€ - 20€ za 60 minút
  poobede, víkend,
  70% zodpovedaných správ

Som špeciálny pedagóg. Pracujem v poradenstve 12 rokov (diagnostika, terapia, poradenstvo). Špecializujem sa na ťažkosti detí a žiakov I. stupňa ZŠ: vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti a aktivity, deficity čiastkových funkcií atď. Absolvoval som viacero terapeutických výcvikov. Terapeuticky pracujem s deťmi pred vstupom do základnej školy (školská spôsobilosť), u ktorých nie je predpoklad zvládnuť obsah vzdelávania. Z vývinových porúch učenia sa venujem náprave čítania (dyslexia), písania (dysgrafia, dysortografia) a matematickým schopnostiam (dyskalkúlia). Taktiež sa venujem žiakom s hraničným intelektom, ktorí nezvládajú základnú školu (pamäť, pozornosť, porozumenie).Kontaktný formulár


Napísať referenciu