JUDr. Ľubica H.

Ľubica Hofmannová
Účet overený:
 náuka o spoločnosti - občianska náuka, dejepis, geografia
  Bratislava - Devínska Nová Ves
 841 07 (Bratislava)

Mám ukončené právnické a pedagogické vzdelanie. Doučujem predmety ako dejepis,občiansku náuku, geografiu ako aj viem vysvetliť študentovi práva správne právo, občianske právo, pracovné právo a k tomu príbuzné predmety.Doučujem v Devínskej Novej Vsi v rodinnom dome.Mám vytvorenú miestnosť.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu