Spoľahnite saDávid A.

Dávid Andruško
Účet overený:
anglický jazyk, angličtina - konverzácia, obchodná angličtina
821 09 Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet
18€ - 22€ za 60 minút
poobede, večer, víkend,
doučuje aj skupiny
100% zodpovedaných správ
1h priemerná rýchlosť odpovede

Vítam Vás,

Na tomto portáli som síce nový, pôsobím však už od 1999 ako prekladateľ a doučovateľ (súkromný učiteľ) anglického jazyka pre domácich a slovenského jazyka pre cudzincov v Bratislave. Som držiteľom zahraničných jazykových certifikátov (Cambridge FCE, TOEFL, TELC Examiner). Zároveň pracujem ako aplikačný konzultant v nadnárodnej spoločnosti.

V roku 2001 som získal cambridgeský certifikát FCE (First Certificate in English) - známka "A". Školský rok 2002/2003 som strávil v USA na Slippery Rock University of Pennsylvania ako študent výmenného programu FM UK. Vďaka mojim vynikajúcim študijným výsledkom som sa dostal na "Dean's List" (zoznam dekana najlepších študentov).

Titul magistra som získal v rámci denného štúdia v roku 2004 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave - špecializácia: Manažment informačných systémov. Témou mojej diplomovej práce bol Elektronický obchod na Slovensku.

Už počas posledného univerzitného ročníka som pôsobil na Akadémii vzdelávania v Nových Zámkoch ako externý lektor anglického jazyka a taktiež pripravoval študentov na monitory a štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. V rámci projektu s finančnou pomocou Európskej únie som pripravoval mladých vysoko motivovaných frekventantov, z ktorých mnohí kurzy úspešne absolvovali a taktiež získali európsky certifikát z anglického jazyka TELC - The European Language Certificates, pre ktorý som bol akreditovaným skúšajúcim.

Už 12 rokov pracujem ako aplikačný konzultant v spoločnosti SAP Slovensko v Bratislave, kde na dennej báze využívam všetky tie cudzie reči, ktoré aktívne ovládam, najmä anglický, nemecký a španielsky jazyk. Človek sa učí celý život. Jazyky sú mojím koníčkom, a preto už šiesty rok študujem španielsky jazyk na Štátnej jazykovej škole v Bratislave. Popri práci v anglicky hovoriacom prostredí sa na dennej báze venujem prekladaniu a vyučovaniu anglického jazyka súkromne, pričom som taktiež vyučoval skupiny i jednotlivcov aj vo firmách (napr. leasingová spoločnosť; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.).

Poskytujem doučovanie anglického jazyka podľa Vašich požiadaviek:

- Úrovne výučby: A1-C1
- Konverzačné hodiny o aktuálnych témach resp. podľa výberu študenta - situácie zo života, konverzačné zručnosti.
- Príprava na maturity a prijímacie pohovory stredných a vysokých škôl
- Hodiny zamerané na ústnu a písomnú komunikáciu v obchodnom styku - Business English
- Príprava na medzinárodné skúšky z anglického jazyka: IELTS, TOEFL, FCE a CAE
- Metódy New Headway (Fourth edition), Objective First / Advanced, Angličtina pre základné školy (M.Zahálková) a Nová maturita z angličtiny B2 a B1

Individuálne hodiny obvykle poskytujem po 18.00 hod príp. 17.30 v Bratislave na Mlynských nivách v kancelárskych priestoroch resp. na Palisádach v súkromnom prostredí. Všetky priestory sú plne klimatizované, svetlé s dostatočným miestom i pohodlím do štyroch študentov. V prípade skupiny či obchodnej angličtiny je možná dohoda aj na inom mieste výučby a skupinovej výhodnejšej taxe. Hodiny cez Skype poskytujem popoludní cez týžďeň alebo doobeda i večer v sobotu.Referencie

Výnimočný učiteľ. Má výborný prehľad o kvalite učebníc a výborne vie posúdiť, ktorú kedy použiť. Nejde slepo podľa vypracovanej osnovy, nezaťažuje študentov kvantom domácich úloh. Úlohy, podobne ako aj obsah a tempo výuky, sú prispôsobené študentovým schopnostiam. Hodiny s Dávidom sú zábavné, zaujímavé, obohatené cennými radami (najmä pri slohových prácach, kde okrem vyznačených chýb, spolu s opravou a vysvetlením, poskytuje aj návrhy na zlepšenie ostatných korektných častí) a vždy som sa tešil na ďalšiu hodinu s ním. Je nesmierne trpezlivý a ústretový. Jeho zásluhou som úspešne obhájil FCE certifikát úrovne C1 a každoročne som sa účastnil anglických olympiád na ZŠ a SŠ.

Matej G. - 25.9.2017

K Davidovi som chodila na angličtinu od 10 rokov. Vždy mal úžasnú trpezlivosť a vedel pracovať s deťmi. Učivo vždy vysvetlil zrozumiteľne, ochotne aj viackrát. Hodinu mal vopred naplánovanú, no vysvetlil kedykoľvek čokoľvek bolo potrebné. Na strednej škole som, vďaka prípave u Davida, úspešne zložila skúšku FCE. V rámci prípravy vždy ochotne skonzultoval akýkoľvek problém, opravil písomné práce a navyše vždy navrhol ako danú prácu vylepšiť (nové frázy, synonymá etc). Výhodou je, že sa sústavne vzdeláva a každá hodina je aktuálna. Pracuje s neuveriteľným zapálením a záujmom o študenta. Ak by som mala tú možnosť, ďalej by som na hodiny chodila - myslím si, že David má stále človeku čo ponúknuť a napomôcť k zlepšeniu. V neposlednom rade nesmierne chválim výber materiálov a učebníc.

Michaela G. - 19.9.2017


Fotky a certifikátyKontaktný formulár


Napísať referenciu