Ukončené VŠ vzdelanie anglistiky a germanistiky a HR manažmentu, skúsenosti a záujem, inšpiratívne hodiny; kvalita odlišuje!Mgr. Eva N.

Eva N MSc
Účet overený:
anglický jazyk, nemecký jazyk
Bratislava, 81104
Doučuje aj cez skype / internet
doobeda, poobede, večer, víkend,
100% zodpovedaných správ
1h priemerná rýchlosť odpovede

Kto som? Prečo vyučujem anglický a nemecký jazyk?

• Som absolventkou štúdia anglistiky a germanistiky v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktoré som ukončila s titulom "Mgr.";
• Som absolventkou 2-ročného denného prezenčného štúdia v odbore Manažment ľudských zdrojov a organizačná analýza na univerzite King´s College v Londýne, ktoré som ukončila s vyznamenaním a titulom "MSc.";
O King´s College London a rebríček univerzít v Británii pozrite na: https://www.kcl.ac.uk/business/index.aspx; https://www.ukuni.net/uk-ranking/overall
• Pracovala som ako prekladateľka, tlmočníčka, lektorka cudzích jazykov a slovenského jazyka a v oblasti manažmentu ľudských zdrojov;

Ešte niečo o mne ...
• 4 roky bol mojim domovom Londýn;
• Zastupujem komunitu absolventov univerzity King´s College na Slovensku;
• Niekoľko rokov vediem skupinové a individuálne kurzy so zameraním na obchodnú a všeobecnú angličtinu;
• Pripravujem študentov na skúšky k jazykovým certifikátom udeľovaných univerzitou v Cambridge;

Čo robím okrem výučby jazykov?
• Pracovala som ako autor maturitných úloh z anglického jazyka pre Národny ústav certifikovanych meraní v Bratislave; Čo je NUCEM? Pozrite stránku www. nucem.sk
• Mám niekoľkoročné skúsenosti s prekladmi odborných právnych textov pre dve medzinárodné advokátske kancelárie v Bratislave;

Učím deti?
• Áno, anglický jazyk učím aj svoje dve deti, teda práca s deťmi mi nie je cudzia;
S deťmi cvičím aj čítanie textu s porozumením, logické úlohy a nácvik grafomotorických zručností v slovenčine alebo angličtine.

Učím aj nemecký jazyk?
• Som absolventkou germanistiky v odbore prekladateľstvo - tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK a v kontakte s nemeckým jazykom som od detstva. Doučím aj nemecký jazyk.

Ako učím?
• Používam prvky komunikatívnej metódy, a podľa potreby a zamerania študentov aj prvky iných metód na zlepšovanie jazykových kompetencií, napríklad vystavenie študentov prirodzenému jazyku v podobe autentického materiálu, hranie rolí, hry, úlohy zamerané na riešenie problému a ďalšie inovatívne a aktivizačné metódy.
Vytváram tvorivú a uvoľnenú atmosféru, posilňujem v študentoch pocit, že to, čo sa naučia naozaj využijú.
Motivujem študentov k zlepšeniu jazykových zručností aj prostredníctvom moderných technológií.

Čo ponúkam?
• Cudzojazyčné vzdelávanie so zameraním na manažment ľudských zdrojov, zvládnutie pracovného pohovoru, špecializované sedenia na zlepšenie písomnej komunikácie - popis grafov, tabuliek, písanie reportov a návrhov, životopisu, hodiny zamerané na jazykové prostriedky a realizáciu prezentácií, opakovanie vybraných gramatických javov, konverzácia na vybrané témy, precvičovanie potrebných gramatických javov na skúšky alebo testy, pomoc pri písaní esejí, kontrola esejí.

Čo nemôžem sľúbiť?
• Napredovanie bez spolupráce a záujmu študenta.

Nie som si istý-á, či vôbec má zmysel ozvať sa alebo koľko to bude stáť...
• Neváhajte ma kontaktovať s otázkou, rada odpoviem každému záujemcovi.
Odpovedám na KAŽDÚ požiadavku, snažím sa vyjsť v ústrety.

Mám referencie?
• Referencie a kópie dokladov o vzdelaní poskytnem po vyžiadaní.Kontaktný formulár


Napísať referenciu