Native Speaker English Dutch French GermanWilliam P.

William Peynsaert
Účet overený:
holandčina, nemčina, anglický jazyk, anglický jazyk - príprava na maturitu, francúzština
Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet
25€ - 30€ za 60 minút
doobeda, poobede, večer, víkend,
dochádza za študentom
doučuje aj skupiny
100% zodpovedaných správ
1h priemerná rýchlosť odpovede

Ahoj,

Som Belgičan, takže viem plynulo po holandsky, nemecky a francúzsky. Belgicko má tri oficiálne jazyky. Taktiež som vyrastal v bilingválnej rodine, takže moja angličtina je na úrovni rodeného rečníka.
Žijem v Bratislave a učím vo firmách ako sú Xerox, ING, Slovenská Sporiteľňa, Tüv/Süd, Alza, Pilsner, Manpower, v právnických firmách atď. Veľa mojich súkromných študentov pracuje v prestížnych inštitúciách a známych nadnárodných spoločnostiach. Ako učiteľ mám viac ako desať rokov praxe.
Moje lekcie sú veľmi interaktívne, študenti sú tlačený do toho aby hovorili a používali jazyk originálnymi a prekvapujúcimi metódami. Lekcie nie sú nikdy nudné. Beriem učenie veľmi vážne, som dochvíľny a mojou prioritou je aby som zaručil že študenti sú povzbudený aby aktívne používali jazyk a robili veľa pokrokov v čo najkratšom čase. Som striktný, ale veľmi priateľský, mám rešpekt a trpezlivosť. Som taktiež zvyknutý učiť starších ľudí a deti.
Lekcie stoja 25 euro za hodinu. Študenti vždy kupujú aspoň 10 lekcií vopred. Pracujem iba so študentami ktorý naozaj chcú zlepšiť svoje jazykové schopnosti a sú pripravený pravidelne navštevovať lekcie a robiť potrebnú prácu. Ak študent zruší lekciu menej ako 36 hodín vopred tak sa lekcia berie za uskutočnenú.
Ak máte záujem o tieto lekcie prosím oznámte kedy a kde by ste chceli lekciu uskutočniť.
Lekcie sa môžu uskutočniť u mňa doma – Kostlivého 10 – Na mieste vášho určenia, alebo cez Skype.
Môžem vás uistiť že vaše jazykové schopnosti sa zlepšia veľmi stabilným tempom.

Prajem vám všetko najlepšie,

William
Hi,

I am Belgian, so I am fluent in Dutch, German and French. Belgium has three official languages. I also grew up in a bilingual family, so my English is on the level of a native speaker.

I live in Bratislava and teach at companies like Xerox, ING, Slovenska Sporitelna, Tüv/Süd, Alza, Pilsner, Manpower, lawyer firms, etc. A lot of my private students work for prestigious institutions and well-known multinationals. As a teacher I have more than ten years of experience.

My lessons are very interactive, students are pushed to talk and use the language through original and surprising methods. The lessons are never boring. I take teaching very seriously, I am punctual and my priority is to make sure students are encouraged to actively use the language and to make a lot of progress in the shortest possible time. I'm strict, but very friendly, respectful and patient. I am also used to teach older people and children.

Lessons cost 25 euro per hour. Students always buy at least 10 lessons in advance. I only work with students who really want to improve their language skills and are ready to regularly attend lessons and do the necessary work. If a student cancels the lesson less than 36 hours in advance the lesson is considered to have taken place.

If you are interested in lessons please indicate at which time you would like to have the lesson and where.

Lessons can take place at my home – Kostliveho 10, Bratislava – at a place of your choosing or through skype.

I can assure you that your language skills will improve at a very steady pace.

Best wishes,

WilliamKontaktný formulárNapísať referenciu