Veselé a pohodové doučovanie pre žiakov prvého stupňa ZŠ!Nora P.

Nora Paľovová
Účet overený:
slovenský jazyk - zš, matematika - zš, prírodoveda, vlastiveda, čítanie, slovenský jazyk, slovenský jazyk a literatúra
Banská Bystrica, Handlová
Doučuje aj cez skype / internet
10€ - 12€ za 60 minút
poobede, večer, víkend,
dochádza za študentom
100% zodpovedaných správ
13h priemerná rýchlosť odpovede

Moje meno je Norika a som študentkou končiaceho,piateho ročníka Učiteľstva pre primárne vzdelávanie (Mgr.) Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Učiteľstvo vnímam ako moje životné poslanie. Orientujem sa v pedagogickej literatúre a aktuálnych trendoch moderného poňatia vyučovania orientovaného na žiaka. Som veselá,empatická, kreatívna, srším nápadmi na skvalitnenie, zefektívnenie učenia detí, prihliadajúc na špecifiká a jedinečnosť každého z nich. Ponúkam doučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ, pomoc pri písaní domácich úloh, trénovanie problémových činností pre žiakov so špecifickými poruchami učenia a pod. Teším sa na Vás :)Kontaktný formulár


Napísať referenciu