Jazykové kurzy a doučovanie TranslasenDominika F.

Dominika Fonyiová
Účet overený:
anglický jazyk, francúzština, matematika - zš, slovenský jazyk
Košice
Doučuje aj cez skype / internet
9€ - 13€ za 60 minút
doobeda, poobede, večer, víkend
dochádza za študentom
doučuje aj skupiny
70% zodpovedaných správ

V prípade záujmu, prosím, píšte mail priamo na moju adresu info@translasen.sk.
Absolvovala som prekladateľsko-tlmočnícky odbor „Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku“ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už v priebehu štúdia som získavala pracovné skúsenosti ako lektorka na miestnej jazykovej škole a prekladateľka pre viacero prekladateľských agentúr.

Ako nadšenkyňa pre hudbu som sa v rámci štúdia zamerala práve na zvukovú stránku reči – fonetiku a fonológiu, čo mi umožnilo lepšie porozumieť výslovnosti a prozodickým vlastnostiam reči angličtiny, francúzštiny a slovenčiny.

Svoje foneticko-fonologické i lingvistické znalosti som ešte viac prehĺbila počas semestrálneho pobytu na Université de Strasbourg vo Francúzsku.

Ku svojej práci sa snažím pristupovať kriticky a neustále poznávať, čo sa dá urobiť lepšie. Predošlé skúsenosti lektorky ma naučili, že neexistuje len jeden spôsob ako naučiť svojich študentov cudzí jazyk, a že každý človek si vyžaduje individuálny a jedinečný prístup. Pri výučbe využívam autentické materiály, najmä z médii a internetu, vďaka čomu sú moji študenti v kontakte so skutočne používaným, „neučebnicovým“ jazykom. Vzhľadom na svoju foneticko-fonologickú špecializáciu sa snažím so svojimi študentmi dbať aj na správnu výslovnosť a autentickú prozódiu cudzieho jazyka.

Viac informácii nájdete na mojej webovej stránke www.****** .Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu