Angličtina pre deti aj dospelých s lektorkou IvanouIvana G.

Ivana Geletková
Účet overený:
angličtina, anglický jazyk - conversations, anglický jazyk - sš, angličtina - zš, anglický jazyk - príprava na maturitu, prijímacie pohovory z angličtiny, anglický jazyk
Levice
Doučuje aj cez skype / internet
10€ - 12€ za 60 minút
doobeda, poobede, večer, víkend
dochádza za študentom
doučuje aj skupiny
70% zodpovedaných správ
2h priemerná rýchlosť odpovede

V skratke o mne:

Štyri roky som pracovala ako lektorka v jazykovej škole v Bratislave, kde som učila akreditovanými metódami pre deti, tínedžerov aj dospelých. Aktuále pracujem v jazykovej škole v Leviciach, kde taktiež vyučujeme pomocou overenej metodiky. Mimo toho študujem v angličtine na Univerzite Komenského (odbor európske štúdiá), mám Cambridge certifikát úroveň C1 a po absolvovaní bilingválneho gymnázia som získala štátnu jazykovú skúšku, tiež z angličtiny. Navyše, štyri roky som pracovala ako animátor v cestovnej kancelárii Wachumba. Doteraz som učila manažérov v kanceláriách ale aj deti v škôlkach. Rada doučím angličtinu aj vás či vaše deti!Moje skúsenosti s angličtinou a s výučbou ako takou:

********
Maturovala som na Bilingválnom gymnáziu, kde som získala štátnu jazykovú skúšku (B2) a tiež odbornú jazykovú skúšku z prekladu (C1). Vyučovanie bolo v anglickom jazyku.

2015 - súčasnosť
Študujem na Univerzite Komenského odbor európske štúdiá, celé štúdium je v angličtine. Moja angličtina je na vysokej úrovni v písomnom aj ho verbálnom prejave keďže moje štúdium vyžaduje veľa akademických prác a ústnych prezentácií.

********
Štyri roky som pracovala ako hlavná vedúca umeleckého tábora v cestovnej kancelárii Wachumba. Absolvovala som školenie na animátora a bola zodpovedná za táborový program každú sezónu. Práca v letných táboroch ma naučila zaujať a udržať pozornosť detí aj teenegerov, pripraviť celodenný (resp. celotýždenný) program a zodpovedať nie len za bezpečnosť ale aj za týždeň plný zážitkov.

********:
Pracovala som ako lektorka v jazykovej škole v Bratislave, kde som učila akreditovanými metódami. Dospelých, študentov a žiakov som vyučovala priamou metódou (Direct Method).
Vďaka Direct Method sa študent učí jazyk prirodzenou cestou - najprv počúva, potom opakuje a rozpráva, a následne sa učí cítať a písať. Výhody metódy sú 1) dôraz na rozprávanie - prirodzená komunikácia už od prvej hodiny, 2) aktívne využitie novej slovnej zásoby a gramatiky v konverzácii, 3) dynamika - neustála interakcia medzi študentom a učitelom. Keďže som školená na danú metódu, som naučená mať prirodzené tempo počas hodiny, držať študenta v strehu a zaujať ho aktuálnymi témami či slovnou zásobou. Prvky tejto metódy využívam aj pri doučovaní. Zároveň mám zásobáreň rôznych komunikačných hier a aktivít, vďaka ktorým sa hodiny nie len oživia ale študenti si vyskúšajú aj využitie jazyka v uvoľnenej forme t.j. mimo štrukturovanej hodiny.
Detské hodiny (škôlkari + predškoláci) som viedla metódou LCF kids club. Metóda je založená na pravidelnom striedaní pohybových a sedavých aktivít, ktoré udržia pozornosť dieťaťa. Lektor vo výučbe využíva pomôcky (rôzne 2D a 3D materiály - kartičky, postavičky, puzzle, hlavolamy...) aby dieťaťu predstavil novú slovnú zásobu, ktorú následne opakuje aby si ju dieťa osvojilo. Hodiny sú čisto v angličtine, dieťa je vedené k tomu aby sa jazyk učilo prirodzene - počas aktivít, hier, riekaniek/pesničiek - teda aby malo pocit, že sa hrá a nie učí.

2019 - súčasnosť:
Pracujem ako lektorka v jazykovej škole v Leviciach, kde taktiež ako v Bratislave učím priamou metódou (Direct Method).


Kontakt:
*****@***

P.s.: Prvá resp. "nultá" hodina zdarma. Na nultej hodine sa predstavíme, upresníme si požiadavky/očakávania a ja vám tak prispôsobím doučovanie na mieru (na základe vašich vedomostí a potrieb).Fotky a certifikátyKontaktný formulárNapísať referenciu