Doučovanie slovenského jazyka pre ziakov s problémami učenia, prvý stupeň ZŠ, dejepis a náuka o spoločnosti ZŠ, aj učenie sa s deťmi s problémami určenia.Jarmila H.

Jarmila Horváthová
Účet overený:
slovenský jazyk, dejepis, náuka o spoločnosti - občianska náuka
Bratislava

Mám vyštudované učiteľstvo pre druhý stupeň ZŠ a pre SŠ v odbore dejepis, etická výchova a náuka o spoločnosti (občianska výchova). Mám pedagogickú prax na gymnáziu v Košiciach, na ZŠ v Bratislave, aj ako vychovávateľka. Zároveň som sa venovala deťom s poruchami učenia sa. Ponúkam hlavne doučovanie na prvom stupni a učenie sa s deťmi na prvom stupni. Zároveň som pripravovala deti na opravné skúšky.Kontaktný formulárNapísať referenciu