Hodiny spevu 🎶Renata B.

Renata Bicánková
Účet overený:
spev, hudobná teória, hra na klavír
Bratislava
70% zodpovedaných správ

Volám sa Renata Bicánková, mám 28 rokov.

Prvé hudobné vzdelanie som nadobudla v ZUŠ Třeboň, kde som od malička navštevovala niekoľko odborov - vrátane spevu, do ktorého ma zasvätila Bc. MgA. Stanislava Bargerová Blažíčková.

V roku 2006 som získala 1. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Iuventus Canti vo Vrábloch. Následne som absolvovala Cirkevné konzervatórium v Bratislave u Evy Malatincovej, PhD. Od roku 2007-2015 som sa zúčastňovala hudobného festivalu Třeboňská nocturna - Pódium mladých. Momentálne som študentkou doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave, kde študujem operný spev u prof. Mgr. art. Petra Mikuláše, ArtD.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu