Doučovania pre žiakov ZŠ a študentov SŠMatúš Z.

Matúš Zelieska
Účet overený:
slovenský jazyk, matematika - zš, biológia, chémia, fyzika - zš, dejepis
Bratislava - Karlova Ves, Levice
poobede, večer, víkend,

Vykonávam mimoškolskú vzdelávaciu činnosť formou doučovaní (alebo príprav na Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie skúšky na SŠ, maturitu a pod.) - individuálne alebo skupinové (max. 3 osoby) - pre žiakov ZŠ (1. a 2. stupeň) a študentov SŠ (odborných SŠ i gymnázií) z prírodovedných a humanitných predmetov, nie však z cudzích jazykov a predmetov s umeleckým zameraním.
(Výučba prírodovedných a humanitných predmetov v anglickom jazyku však je možná.)
Mám skúsenosti aj s doučovaním žiakov/študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (2 roky som poskytoval doučovania v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva).Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu