doučovanie chémie, matematiky, fyziky ZŠ v BratislaveMarta K.

Marta Kuliffayová
Účet overený:
chémia, matematika, fyzika ZŠ
Bratislava
75% zodpovedaných správ
3h priemerná rýchlosť odpovede

STU, MTF Bratislava – katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie – doplnkové
pedagogické štúdium, záverečná skuška.
SVŠT, CHTF Bratislava – špecializácia fyzikálna chémia, štátna skúška, Ing.
práca vo výskume SAV
19 rokov praxe - učiteľka chémie, matematiky, fyzikyKontaktný formulárNapísať referenciu