Stimulácia jazykových schopností u predškolákov, prevencia rozvoja špecifických porúch učenia a nácvik stratégií učenia u detí v školskom vekuDominika U.

Dominika U.
Účet overený:
logopédia, slovenský jazyk - zš, čítanie, písanie
Dolný Kubín, Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet
15€ - 20€ za 60 minút
večer, víkend

Volám sa Dominika Uhričíková a som absolventkou vysokoškolského štúdia logopédie. Mám skúsenosti so stimuláciou jazykových schopností u detí v predškolskom a mladšom školskom veku, korekciou aritkulácie, prevecniou rozvoja špecifických porúch učenia u detí s vývinovou jazykovou poruchou (vývinová dysfázia, špecificky narušený vývin reči) a tréningom stratégií učenia u detí v školskom veku.
V prípade záujmu ma prosím vyhľadajte cez facebook a kontaktujte prostredníctvom messengera.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.