Spanielcina ONLINEAlfredo G.

Alfredo G.
Účet overený:
španielčina
Doučuje aj cez skype / internet
10€ - 15€ za 60 minút
doobeda, poobede, večer, víkend

HOLA HOLA!!!

Yo soy un Ecuatoriano y mi idioma materno es el Espanol.
Aqui aprenderas el idioma Espanol en modo conversacional practico hasta llegar a tener una conversacion fluida del idioma.
Epezando por frases basicas que se pueden usar dia a dia hasta frases mas complejas para tener una conversacion.
En estos cursos aprenderan vocabularios como sustantivos y verbos ya sean en presente pasado y futuro.
El objetivo de estas clases es entender y hablar Espanol fluidamente.

Los espero...!!!

HELLO HELLO!!!

I am an Ecuadorian and my mother tongue is Spanish.
Here you will learn the Spanish language in practical conversational mode until you have a fluent conversation of the language.
Starting with basic phrases that can be used every day to more complex phrases to have a conversation.
In these courses they will learn vocabularies such as nouns and verbs, whether in the present, past and future.
The objective of these classes is to understand and speak Spanish fluently.

I wait for you...!!!

AHOJ AHOJ!!!

Som Ekvádorčan a môj materinský jazyk je španielčina.
Tu sa naučíte španielsky jazyk v praktickom konverzačnom režime, kým nebudete mať plynulý rozhovor v danom jazyku.
Počnúc základnými frázami, ktoré je možné použiť každý deň, až po zložitejšie frázy na konverzáciu.
Na týchto kurzoch sa naučia slovné zásoby, ako sú podstatné mená a slovesá, či už v súčasnosti, minulosti alebo budúcnosti.
Cieľom týchto hodín je plynulo rozumieť a hovoriť po španielsky.

Čakám na teba...!!!

Kontaktný formulár