CrossLanguageLearning - uč sa po anglicky inak, ako na škole! Dynamicky, komplexne, s hodinami šitými tebe na mieru!Ing. Cross L.

Cross L.
Účet overený:
anglický jazyk, španielsky jazyk, písanie prác
Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet
7€ - 10€ za 60 minút
večer, víkend

Som študentom 5. ročníka Ekonomickej Univerzity v Bratislave - Fakulty aplikovaných jazykov. Študujem anglický a španielsky jazyk. Z oboch jazykov mám štátnu skúšku. Z anglického jazyka mám taktiež certifikát Cambridge CAE Advanced na úrovni C1. Ako 4-ročný som žil rok v Austrálii a taktiež som strávil 2 roky na študijných pobytoch v Anglicku a USA. Momentálne pracujem aj na oddelení medzinárodného rozvoja trhov, kde využívam cudzie jazyky na dennej báze. Viem pomôcť aj s písaním bakalárskych alebo diplomových prác v cudzom jazyku.Kontaktný formulár