Doučovanie s profesionálom...Jozef M.

Jozef M.
Účet overený:
dejepis, náuka o spoločnosti, filozofia, ekológia, sociológia, politológia
Nové Zámky
Doučuje aj cez skype / internet

Doučujem online. Ak ste priamo z NZ, môžem aj osobne, po dohovore.

Doučujem Históriu a Náuku o spoločnosti a tiež všetky spoločenské vedy pod ňu spadajúce. Doučujem formou online rozhovorov. Moje "hodiny" nemusia byť len nudnými husteniami pojmov. Skôr sú to prednášky o danej problematike, no po dohovore s vyučovaným, vieme tieto prednášky absolvovať aj, ako riešenie určitého problému formou vzájomnej diskusie či filozofovania. Na hodiny sa môže prihlásiť aj ten, kto si chce rozšíriť obzor v určitej oblasti z hľadiska prejavovania záujmu o danú oblasť.

Mám vyštudované učiteľstvo Histórie a Náuky o spoločnosti, na úrovni magisterský stupeň.Kontaktný formulár