Možnosť učiť sa matematiku alebo anglický jazykSoňa S.

Soňa S.
Účet overený:
matematika, anglický jazyk
Banská Bystrica
Doučuje aj cez skype / internet
60% zodpovedaných správ
25h priemerná rýchlosť odpovede

Momentálne študujem posledný rok na UMB učiteľstvo matematiky a anglického jazyka. Doučovať som začala už v prvom ročníku, keďže je to pre super možnosť učiť sa ako učiť.
Chcela by som pri vyučovaní či už matematiky alebo anglického jazyka vzbudiť väčší záujem a pozitívny vzťah k týmto predmetom. Preto keď doučujem, chcem byť skôr asistent v priebehu učenia sa žiaka. :)Kontaktný formulár