𝗦𝗽𝗮𝗻𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 - LOW PRICES❗Piero C.

Piero C.
Účet overený:
španielsky jazyk, angličtina
Bratislava, Prievidza, Levice
Doučuje aj cez skype / internet

𝖧𝖾𝗅𝗅𝗈, 𝗆𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾 𝗂𝗌 𝖯𝗂𝖾𝗋𝗈 𝖺𝗇𝖽 𝖨 𝖺𝗆 𝖺 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗌𝗉𝖾𝖺𝗄𝖾𝗋 𝗐𝗁𝗈 𝗂𝗌 𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗐𝗈𝗋𝗄 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗉𝖾𝗈𝗉𝗅𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝗅𝖾𝖺𝗋𝗇 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁.
𝖨 𝗐𝖺𝗌 𝖻𝗈𝗋𝗇 𝗂𝗇 𝖯𝖾𝗋𝗎 𝗂𝗇 𝟣𝟫𝟫𝟧 𝗌𝗈 𝖻𝗒 𝟤𝟢𝟤𝟣 𝖨 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝟤𝟨 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽. 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗅𝗈𝗈𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗐𝗁𝗈 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖺𝗌 𝖺 𝗀𝗈𝖺𝗅 𝗍𝗈 𝗅𝖾𝖺𝗋𝗇 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁.
𝖨 𝖼𝖺𝗇 𝗐𝗈𝗋𝗄 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗆𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝗅, 𝗋𝖾𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗅𝖾𝖽𝗀𝖾 𝗈𝗋 𝗌𝗂𝗆𝗉𝗅𝗒 𝗉𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝖼𝖾 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎'𝗏𝖾 𝗅𝖾𝖺𝗋𝗇𝖾𝖽.
𝖠𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾𝗅 𝗍𝗈 𝖲𝗉𝖺𝗂𝗇 𝗈𝗋 𝗍𝗈 𝖲𝗈𝗎𝗍𝗁 𝖠𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺. 𝖲𝗈 𝗉𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾, 𝗌𝖾𝗇𝖽 𝗆𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗂𝗇 𝗉𝗋𝗂𝗏𝖺𝗍𝖾 𝗈𝗋 𝗌𝗂𝗆𝗉𝗅𝗒 𝗌𝖾𝗇𝖽 𝗆𝖾 𝖺 𝗆𝖾𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾 𝖻𝗒:

𝟣. 𝖶𝗁𝖺𝗍𝗌𝖠𝗉𝗉: (+𝟧𝟣) 𝟫𝟣𝟪 𝟪𝟪𝟦 𝟥𝟫𝟥
𝟤. 𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅: 𝗃𝗈𝗋𝖽𝖺𝗇.𝟩.𝗉𝗂𝖾𝗋𝗈@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆
𝟥. 𝖫𝗂𝗇𝗄𝖾𝖽𝖨𝗇: 𝖯𝗂𝖾𝗋𝗈 𝖩𝗈𝗋𝖽𝖺𝗇𝗈 𝖢𝖺𝗋𝗋𝖾𝗇̃𝗈 𝖹𝖺𝗉𝖺𝗍𝖺
𝟦. 𝖢𝗁𝖾𝖼𝗄 𝗈𝗎𝗍 𝗆𝗒 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍'𝗌 𝗈𝗉𝗂𝗇𝗂𝗈𝗇𝗌: 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝗍𝗎𝗌𝖼𝗅𝖺𝗌𝖾𝗌.𝗉𝖾/𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗈𝗋𝖾𝗌/𝗉𝗂𝖾𝗋𝗈-𝟣𝟤𝟩𝟫𝟣𝟩𝟪/𝗈𝗉𝗂𝗇𝗂𝗈𝗇𝖾𝗌

𝖳𝗁𝖺𝗇𝗄𝗌.
𝖯𝖽: 𝖨 𝗌𝗁𝖺𝗋𝖾 𝗆𝗒 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗒𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗍 𝗎𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝗍𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝖾𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝖤𝗇𝗀𝗅𝗂𝗌𝗁. 𝖨'𝖽 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗍𝗎𝗍𝗈𝗋. 𝖫𝗈𝗐 𝗉𝗋𝗂𝖼𝖾𝗌.Kontaktný formulár