𝗦𝗽𝗮𝗻𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 - 𝗦𝗽𝗲𝗮𝗸 𝗻𝗼𝘄❗Piero C.

Piero C.
Účet overený:
španielsky jazyk, angličtina
Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet

𝖧𝖾𝗅𝗅𝗈, 𝗆𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾 𝗂𝗌 𝖯𝗂𝖾𝗋𝗈 𝖺𝗇𝖽 𝖨 𝖺𝗆 𝖺 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗌𝗉𝖾𝖺𝗄𝖾𝗋 𝗐𝗁𝗈 𝗂𝗌 𝗐𝗂𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗐𝗈𝗋𝗄 𝗍𝗈𝗀𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗉𝖾𝗈𝗉𝗅𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗈 𝗅𝖾𝖺𝗋𝗇 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁.
𝖨 𝗐𝖺𝗌 𝖻𝗈𝗋𝗇 𝗂𝗇 𝖯𝖾𝗋𝗎 𝗂𝗇 𝟣𝟫𝟫𝟧 𝗌𝗈 𝖻𝗒 𝟤𝟢𝟤𝟣 𝖨 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝟤𝟨 𝗒𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗈𝗅𝖽. 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗅𝗈𝗈𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖿𝗈𝗋 𝗌𝗍𝗎𝖽𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗐𝗁𝗈 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖺𝗌 𝖺 𝗀𝗈𝖺𝗅 𝗅𝖾𝖺𝗋𝗇 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁.
𝖨 𝖼𝖺𝗇 𝗐𝗈𝗋𝗄 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗆𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝗅, 𝗋𝖾𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗅𝖾𝖽𝗀𝖾 𝗈𝗋 𝗌𝗂𝗆𝗉𝗅𝗒 𝗉𝗋𝖺𝖼𝗍𝗂𝖼𝖾 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎'𝗏𝖾 𝗅𝖾𝖺𝗋𝗇𝖾𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗄𝖾𝗋.
𝖠𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗈 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾𝗅 𝗍𝗈 𝖲𝗉𝖺𝗂𝗇 𝗈𝗋 𝗍𝗈 𝖲𝗈𝗎𝗍𝗁 𝖠𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺. 𝖲𝗈, 𝗌𝖾𝗇𝖽 𝗆𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍 𝗍𝗈 𝗆𝖾 𝗂𝗇 𝗉𝗋𝗂𝗏𝖺𝗍𝖾 𝗈𝗋 𝗌𝗂𝗆𝗉𝗅𝗒 𝗌𝖾𝗇𝖽 𝗆𝖾 𝖺 𝗆𝖾𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗑𝗍 𝗐𝖺𝗒𝗌:
𝟣. 𝖶𝗁𝖺𝗍𝗌𝖠𝗉𝗉: (+𝟧𝟣) 𝟫𝟣𝟪 𝟪𝟪𝟦 𝟥𝟫𝟥
𝟤. 𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅: 𝗃𝗈𝗋𝖽𝖺𝗇.𝟩.𝗉𝗂𝖾𝗋𝗈@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆

𝖳𝗁𝖺𝗇𝗄𝗌.
𝖯𝖽: 𝖨 𝗌𝗁𝖺𝗋𝖾 𝗆𝗒 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗒𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗍 𝗎𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝗍𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝖾𝖺𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝖤𝗇𝗀𝗅𝗂𝗌𝗁. 𝖨'𝖽 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗍𝗎𝗍𝗈𝗋.Kontaktný formulár