Máš problémy so slovenským jazykom? Áno, je náročný, ale je krásny. :) Uvidíš, s mojou pomocou na to prídeš. :)Lucia A.

Lucia A.
Účet overený:
slovenský jazyk a literatúra, filozofia, pedagogika, psychológia
Bratislava, Šamorín
Doučuje aj cez skype / internet
15€ - 20€ za 60 minút
doobeda, poobede, večer, víkend
100% zodpovedaných správ
12h priemerná rýchlosť odpovede

Som študentkou na Trnavskej univerzite v Trnave na Pedagogickej fakulte, študujem odbory slovenský jazyk a literatúra a etická výchova.Kontaktný formulár