Online - Nemecký/Anglický jazyk, základy tanca, hra na klavíri, Dejiny umeniaLucia K.

Lucia K.
Účet overený:
nemecký jazyk, anglický jazyk, občianska náuka, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, klavír, slovenský jazyk, hudobná výchova, dejiny umenia
Bratislava
Doučuje aj cez skype / internet
100% zodpovedaných správ
6h priemerná rýchlosť odpovede

Obdržala som B2/C1 certifikáty z anglického aj nemeckého jazyka (FCE a DSD). Absolvovala som prvý stupeň výučby hry na klavíri (9 rokov) aj s teóriou a celú základnú výučbu tanca v tanečnej základnej škole Talentina. Dodatočne, som zaujatá umením a maturovala som s dejín umenia. Aktuálne som študentka Bratislavskej medzinárodnej vysokej školy Liberálnych štúdií - Bisla (výučba po anglicky).

I received B2 / C1 certificates from English and German language (FCE and DSD). I completed the first stage of learning piano (9 years) with theory and the entire basic training of dance in the dance elementary school Talentina. Additionally, I am interested in art and I graduated with art history. I am a student of Bratislava International School of Liberal Arts - Bisla (my course is taught in English).Kontaktný formulár