Doučovanie Košice-okolieKlaudia P.

Klaudia P.
Účet overený:
matematika, slovenský jazyk, vlastiveda
Moldava nad Bodvou, Poproč, Jasov

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore Špeciálna pedagogika(Pedagogika sluchovo postihnutých/Poradenstvo a Pedagogika mentálne postihnutých/Etopédia) a s momentálnou aktívnou praxou v danej oblasti (učiteľ I. stupňa ŠZŠ) ponúkam doučovanie pre žiakov I. stupňa a II. stupňa ZŠ/ŠZŠ,teda pre žiakov intaktných, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných vyučovaných predmetoch.Kontaktný formulár