Franceska K.

Franceska K.

Prijíma študentov

Franceska K.

Prijíma študentov

Čo znamená pokyn policajta pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta, ak policajt má pravú ruku predpaženú a lavú upatenú? O A Smie pokračovať

  • -
Doučuje predmety:

Popis

Čo znamená pokyn policajta pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta, ak policajt má pravú ruku predpaženú a lavú upatenú? O A Smie pokračovať v jazde, ak dodrži ustanovenia o odbočovani môke odbočiť vpravo alebo vfavo. OB. Stojl; vodie