Teodor H.

Teodor H.

Prijíma študentov

Teodor H.

Prijíma študentov

Doučovanie z matematiky a slovenčiny alebo príprava na stredné školy či osemročné gymnáziá

  • -
  • Doučuje aj online

Popis

Chodím do Septimy (ako 3. ročník SŠ) na Gymnáziu Jura Hronca, doučujem už dva roky a robím to rád. Viem predať kvalitné vedomosti z matiky aj slovenčiny no nenakladám žiakom veľa nezmyselnej práce. Snažím sa hodiny prispôsobiť ich schopnostiam a najmä aby ich to aspoň trochu bavilo :)