Dominika B.

Dominika B.

Dominika B.

Efektívne doučovanie matematiky

  • -
Cena Od 3 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, víkend

Popis

Som študentkou odboru Pozemné stavby a architektúra na technickej univerzite v Košiciach. Nakoľko sa pohybujem v oblasti matematiky a taktiež som absolvovala maturitnú skúšku z matematiky, rada by som so svojimi vedomosťami pomohla jednoduchšie zvládať matematiku ostatným študentom a žiakom, či už základnej alebo strednej školy.
Skúsenosti s učiteľstvom mám, keďže okrem svojho primárneho odboru študujem doplnkové pedagogické štúdium.

V prípade, že máte problém s nejakou témou z matematiky, neváhajte ma kontaktovať, rada Vám pomôžem danú problematiku vyriešiť a pochopiť. :)

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na facebookovom profile Domči Ka (Dominika Bystrianská) alebo emailovej adrese dbystrianska00@gmail..com