Kristína K.

Kristína K.

Prijíma študentov

Kristína K.

Prijíma študentov

Doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry

  • -
Doučuje predmety:

Popis

Dobrý deň,
som končiaca študentka doktorandského štúdia v odbore andragogika. Venujem sa téme docility (potenciálu človeka učiť sa v každom veku). Magisterský a bakalársky titul som získala z učiteľstva psychológie a učiteľstva slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Rada Vám pomôžem s domácimi úlohami či vysvetlím učivo, ktoré sami neviete spracovať.
Kristína