Soňa V.

Mgr. Soňa V.

Soňa V.

Individuálny prístup k žiakovi pri doučovaní slovenského jazyka a literatúry (ZŠ, SŠ, VŠ), filozofie (SŠ, VŠ)

  • -
Cena Od 25 €/hod

Popis

Som absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, kde som vyštudovala odbor: učiteľstvo filozofie, slovenského jazyka a literatúry. Bakalárske štúdium som absolvovala na UCM v Trnave (odbor učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry). Taktiež som vycestovala na zahraničný pobyt do Brna na Masarykovu univerzitu, kde som nadobudla nové poznatky týkajúce sa inovatívnych prístupov k žiakom i vyučovaniu.

Rada pomôžem, poradím, doučím. Som trpezlivá, pokojná a dôsledná. :))

Prihliadam, samozrejme, i na žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

25 € / 55 min