Terezia K.

Terezia K.

Prijíma študentov

Terezia K.

Prijíma študentov

doučovanie nemeckého či anglického jazyka

  • -

Popis

Pracujem na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.