Mária H.

Mária H.

Prijíma študentov

Mária H.

Prijíma študentov

Eseje, slohové práce a domáce úlohy ENGLISH/ DEUTSCH

  • -

Popis

Som úspešná absolventka medzinárodnej bilingualnej školy International Baccalaureate (IB) so zameraním na písanie esejí z rôznych odborných predmetov.

Rada by som vám ponúkla moju pomoc pri vypracovaní esejí, cvičení a školských prác v anglickom jazyku.

Získala som tiež certifikáty:

- Certificate of Advanced English
(Cambridge Exams)
- Certificate of Proficiency in English
(Cambridge Exams)

Teším sa na Vaše správy!