Milan S.

Milan S.

Prijíma študentov

Milan S.

Prijíma študentov

Doučovanie DEJ+OBN

  • -
  • Doučuje aj online
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Poskytujem individuálne doučovanie spoločenskovedných predmetov: DEJ a OBN podľa Vašich potrieb. Dĺžka doučovania a intenzita záleží od Vás.
- ZŠ aj GYM
- pomoc s domácimi úlohami
- príprava na priebežné testy
- príprava polročné práce
- vysvetlenie zameškanej témy (látky)
- prázdninové kondičné opakovanie
- doučovanie náročnejšej problematiky
- príprava na prijímacie skúšky na VŠ

Zodpovedané otázky (2)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Milan S.

Z čoho je lepšia maturita? Z dejepisu alebo občianskej náuky?

Dobrý deň, som gymnazista v 3. ročníku a na konci tohto ročníka si budem musieť zapísať predmety z ktorých budem maturovať. Angličtina a slovenčina sú povinné. Mám možnosť vybrať si ešte 2 ďalšie predmety. Určite chcem maturovať z geografie, ale neviem aký má byť ten druhý predmet. Neviem sa…

Milan S.

Otazky

Dobrý deň, mám niekoľko otázok, ktoré neviem. Pomohli by ste mi s tým? Ďakujem. 2. Ak ceny stúpajú, spotrebitelia požadujú väčšie/menšie množstvo? ​ 3. Ak ceny klesajú, spotrebitelia požadujú väčšie/menšie množstvo? Vždy? 6. Čo sa stane s dopytom po hamburgeroch, ak sa cena hot…