Janka V.

Janka V.

Odpovedá do 12 hodín, na 90% správ
90% 12 hod
Prijíma študentov

Janka V.

Prijíma študentov

Ukážem Ti ako dokážeš vyniknúť v matematike

  • -
Cena Od 18 €/hod
Doučuje predmety:
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

KTO VÁM PONÚKA SLUŽBY:

Posledných 10 rokov som učila na základnej škole. Práve s učivom matematiky na ZŠ vám teraz chcem pomôcť. Odstránime spolu abstraktnosť matematiky a budeš sa konečne tešiť na jednoduché vyriešenie úloh. Moji žiaci sa tešili na doučovanie matematiky, zaraď sa medzi nich. Pripravovali sme sa na kontrolné práce, písomné práce, testovanie 5 a 9. Ak patríš medzi tých, že sa vieš popasovať aj s úlohami na súťaž MAKS, alebo matematickú pytagoriádu, môžeme to zvládnuť spolu.
Absolvovala som PF UPJŠ v Košiciach aprobácia matematika - fyzika. Učila som tieto predmety na strednej škole, kde som aj pripravovala žiakov na maturitnú skúšku.

METÓDY PRÍPRAVY🙆

📈 inou metódou budem postupovať pri dosiahnutí cieľa u žiakov, ktorí majú rýchlejšie tempo a inou u žiakov, ktorí potrebujú viac času na riešenie úloh
📒 úlohy môžeme riešiť aj podľa pracovného zošita od autorov Bero -Berová, v prípade prípravy na Testovanie 9 a 5 podľa úloh z predchádzajúcich ročníkov, prípadne podľa požiadavky vašich problémových úloh
🕛 príprava bude prebiehať v 2 hodinových blokoch a to 2 krát týždenne
📝 úlohy vyhodnotím do ďalšieho doučovania
❗ prvá hodina je poznávacia, kde si vzájomné odovzdáme očakávania,
na jednoduchých úlohách zistím ako chápeš problémy a ako ja ti ich viem pomôcť vyriešiť, to nám pomôže splniť očakávania v ďalších hodinách
🧮 ideálne je skupinové učenie v trojiciach, alebo päticiach, ale učím aj individuálne bez navýšenia sumy za jednu hodinu
📝 riešené úlohy zaznamenávam a sú k dispozícii zúčastneným žiakom.

KEDY UŽ MÔŽEŠ ZAČAŤ🤷
🏃Od 15.1. začínam 6 kolový seminár na prípravu Testovanie 5, Testovanie 9, príprava na prijímacie skúšky na strednú školu príprava na kontrolné a písomne práce

ČO ZÍSKAŠ🙋
🦉 získaš kompetencie ako tvorivé a kritické myslenie
🦉 získaš schopnosť seba hodnotenia a budeš vedieť riešiť problém v záťažových situáciách
🦉 zistíš kde sú tvoje slabé miesta a ako ich prekonáš
🦉 poslednú hodinu si zafixuješ „finty“ pri rýchlom riešení typologických úloh
🦉 pocit menšieho, alebo väčšieho úspechu z výsledkov testov, písomných prác z matematiky v škole, alebo z výsledkov testovania 5 a testovania 9.

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Riešenie štandardných príkladov pre danný ročník s komentárom učiteľa.

Zadarmo / 30 min
Štandardná lekcia

18 € / 55 min

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Janka V.

Slovné úlohy

Dobrý deň. Pomohol by mi niekto vypočítať ľahkým spôsobom, ale vhodným pre 6. ročník tieto slovné úlohy?