Michaela Ž.

Michaela Ž.

Michaela Ž.

Doučovanie psychológie, príprava na skúšky, poskytnutie študijných materiálov, vytvorenie poznámok na mieru :)

  • -
Doučuje predmety:

Popis

Som študentkou tretieho ročníka bc. stupňa v obore psychológia na PEVŠ.
Pri učení je pre mňa kľúčové vedieť využiť poznatky v praxi a pochopiť podstatu problému. Preto sa snažím všetko vysvetľovať na príkladoch, alebo kazuistikách a nabádať študentov ku kritickému mysleniu.

Počas celého roka sa zúčastňujem vzdelávacích seminárov z oblasti psychológie, čítam články a štúdie na rôzne témy a verím, že samotné štúdium na VŠ nestačí, a treba sa vzdelávať a pracovať na sebe aj vo voľnom čase, dôsledne a systematicky. :)

Môjmu srdcu blízke sú hlavne klinická psychológia, psycho-biológia, všeobecná psychológia, dejiny psychológie a vývinová psychológia, ale mám znalosti aj zo školskej psychológie, metodológie, pracovnej psychológie, psychológie marketingu, sociálnej psychológie a iných.

V mojej bakalárskej práci sa zaoberám poruchou autistického spektra a chcela by som sa na ňu viac špecificky zamerať aj pri diplomovej práci.