Michaela Ž.

Michaela Ž.

Michaela Ž.

Doučovanie psychológie, príprava na skúšky, poskytnutie študijných materiálov, vytvorenie poznámok na mieru :)

  • -
Doučuje predmety:

Kontaktný formulár

Doučovateľ nie je aktívny

Tento doučovateľ sa tu už nejaký čas neobjavil. Skúste vyhľadať nového doučovateľa, ktorý vám odpovie na vašu požiadavku.

Vyhľadať iného doučovateľa

Popis

Som študentkou tretieho ročníka bc. stupňa v obore psychológia na PEVŠ.
Pri učení je pre mňa kľúčové vedieť využiť poznatky v praxi a pochopiť podstatu problému. Preto sa snažím všetko vysvetľovať na príkladoch, alebo kazuistikách a nabádať študentov ku kritickému mysleniu.

Počas celého roka sa zúčastňujem vzdelávacích seminárov z oblasti psychológie, čítam články a štúdie na rôzne témy a verím, že samotné štúdium na VŠ nestačí, a treba sa vzdelávať a pracovať na sebe aj vo voľnom čase, dôsledne a systematicky. :)

Môjmu srdcu blízke sú hlavne klinická psychológia, psycho-biológia, všeobecná psychológia, dejiny psychológie a vývinová psychológia, ale mám znalosti aj zo školskej psychológie, metodológie, pracovnej psychológie, psychológie marketingu, sociálnej psychológie a iných.

V mojej bakalárskej práci sa zaoberám poruchou autistického spektra a chcela by som sa na ňu viac špecificky zamerať aj pri diplomovej práci.