Filip K.

Filip K.

Prijíma študentov

Filip K.

Prijíma študentov

Doučovanie a príprava na prijímacie skúšky na lekárske fakulty, prirodovedecké fakulty a veterinu

  • -
Cena Od 10 €/hod
Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

Som študentom 2. ročníka LFUK v Bratislave. Na základe
osobnej skúsenosti viem, že príprava na prijímačky môže byť náročná, stresujúca, vyčerpávajúca alebo zmätočná. Chcem pomôcť ďalším, aby sa dostali na školy, na ktoré chcú a čo najviac im to uľahčiť, objasniť témy, usmerniť, vysvetliť učivo s osobným prístupom. Doučujem prevažne online, buď hovorom alebo cez chat, kde buď preberieme učivo, ktoré žiakovi robí problém, vysvetlíme si otázky z podkladov na prijímačky alebo iné osobitne prispôsobené vyučovanie. Taktiež poskytujem potrebné podklady, poznámky a aj učebnice v PDF forme.