Dominik P.

Dominik P.

Prijíma študentov

Dominik P.

Prijíma študentov

Dejepis, literatúra a náuka o spoločnosti v súvislostiach

  • -
  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: poobede, večer
Preferované časy: poobede, večer
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Ahoj! Dejepis, náuka o spoločnosti či literatúra nie sú len o memorovaní rôznych mien, udalostí a rokov. Dôležité sú súvislosti a kontext udalostí. Žijeme v dobe, ktorá je presýtená informáciami. Štúdium spoločenskovedných disciplín Ti pomôže naštartovať kritické myslenie. Okrem tradičného výkladu Ti ponúkam aj pomoc pri koncipovaní esejí či seminárnych prác. Študujem na VŠ históriu a religionistiku.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Dominik P.

3 významné osobnosti v stredoveku

Prosím nejaké 3 významné osobnosti v stredoveku ? Ďakujem krásne