Július Š.

Július Š.

Prijíma študentov

Július Š.

Prijíma študentov

Doučovanie Anglického jazyka

  • -
  • Doučuje aj online

Popis

Volám sa Julo a som študentom Manažmentu cestovného ruchu. Angličtine sa venujem už od šiestich rokov. Viackrát som navštívil aj UK a v tejto chvíli vo voľnom čase učím typológiu (MBTI a pod.) v anglickom jazyku. Mám vlastnú komunitu ľudí, okolo 30 ľudí s ktorými komunikujem iba v angličtine.