Alex O.

Alex O.

Od 10 €/hod
Prijíma študentov

Alex O.

Prijíma študentov

Letné doučovanie Chémie a Fyziky

  • -
  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: doobeda, poobede, víkend
Cena Od 10 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, víkend
Doučuje predmety:

Popis

Po absolvovaní trnavského gymnázia som sa rozhodol pokračovať v štúdiu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Už počas štúdia na gymnáziu som intenzívne doučoval spolužiakov / známych Matematiku , Fyziku a Chémiu. Absolvoval som desiatky doučovaní , ktoré mali veľký úspech. Vzdelávanie sa v oblasti prírodných vied je moja vášeň a zmysel života. Nesmierne rád odovzdávam svoje vedomosti a skúsenosti a teším sa z každej príležitosti , keď môžem s niekým konzultovať.