Nikola K.

Nikola K.

Prijíma študentov

Nikola K.

Prijíma študentov
Doučuje predmety:
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Som študentka 5. ročníka genetiky na Prif UK v Bratislave

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Nikola K.

pridanie odchýlky do grafu

Dobrý deň. Potrebovala by som dostať do grafu odchýlku. Mám súbor údajov, ku ktorým mám vyrátanú smerodajnú odchýlku. A potrebujem tie údaje dať do stĺpcového grafu tak, aby každý mal "úsečku" s odchýlkou ale takú ako mu prislúcha podľa výpočtu. Viem cez rýchlu funkciu nahodiť tú úsečku ale…