Katarína K.

Katarína K.

Odpovedá do 3 hodín, na 80% správ
80% 3 hod
Prijíma študentov

Katarína K.

Prijíma študentov

Doučovanie slovenčiny v Bardejove a korektúra textov

  • -
Doučuje predmety:

Popis

Volám sa Katarína a vyštudovala som učiteľstvo akademických predmetov v aprobácii slovenský jazyk a literatúra a občianska náuka. Doučovaniu sa venujem 7 rokov. Mám skúsenosti s prípravou žiakov na Testovanie 9, prijímacie skúšky aj s vysvetľovaním a precvičovaním učiva zo SJ pre nižšie ročníky ZŠ.

Ponúkam tiež jazykovú korektúru textov: seminárnych, bakalárskych a diplomových prác.