Dušan K.

Dušan K.

Odpovedá do 2 hodín, na 80% správ
80% 2 hod
Prijíma študentov

Dušan K.

Prijíma študentov

učenie a doučovanie taliančiny a latinčiny bez stresu

  • -
  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer
Preferované časy: doobeda, poobede, večer
Popis Fotky & certifikáty Zodpovedané otázky

Popis

učiteľ s bohatou, viac než 20-ročnou praxou

TALIANSKY JAZYK:
- Università per Stranieri di Perugia (taliansky jazyk a kultúra, diplom, úroveň C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR))
- Università di Bologna (moderná filológia, špecializácia talianistika, Dr. Mgr.)
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta (taliansky jazyk a kultúra, Bc.)

LATINSKÝ JAZYK:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (klasická filológia, špecializácia latinský jazyk a literatúra, Mgr., PhD.)

Fotky a certifikáty

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Dušan K.

Skloňovanie

Dobrý večer, potrebovala by som pomôcť vyskloňovať: vulnus probum homo doctus