Leonard M.

Leonard M.

Prijíma študentov

Leonard M.

Prijíma študentov

Leonard- doučovanie

  • -

Popis

Som študentom VŠMU a vyučujem hru na husliach, viole a hudobnú teóriu. Mám skúsenosti s učením a jedinou pravdou v tejto sfére vyučovania je, že je to viac menej o študentovi ako si dokáže slová, ktoré mu učiteľ dáva osvojiť. Podarilo sa mi za dva a pol roka vychovať huslistu, ktorý by bez problémov mohol byť konzervatorista. Okrem teoretického vysvetlenia husľovej techniky sa zameriavam na hudobný výraz najmä v klasickej hudbe, takže vám aktívne ponúkam svoje služby v akejkoľvek kategórii. Veľmi rád sa ujmem aj malých detí do 10 rokov. Ponúkam aj notové materiály a kvalitnú prácu, že hodina bude na úrovni podľa žiadosti žiaka. Vyučujem aj ľudovú hudbu a hudobnú teóriu.
Teším sa na vás. Nájdete ma na facebooku- Leonard Mezei