Michaela Š.

Michaela Š.

Odpovedá do 6 hodín, na 90% správ
90% 6 hod
Prijíma študentov

Michaela Š.

Prijíma študentov

Doučovanie matematiky a riešenie príkladov aj pre študentov VŠ

  • -
Doučuje predmety:
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Som vyštudovaný matematik a doučovaniu matematiky študentov ZŠ, SŠ ja VŠ sa venujem už 10 rokov. Pomôžem s domácimi úlohami, prípravou na testy, monitor, maturitu a skúšky - funkcie jednej aj viacerých premenných, derivácie, integrály, limity, algebra, pravdepodobnosť a štatistika, numerika, diferenciálne rovnice.

Zodpovedané otázky (2)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Michaela Š.

vektorova algebra

Bod S (1;1) je stredom úsečky, ktorej krajné body sú: A (x;5), B (-2;y). Vypočítajte x,y. (x = 4; y = -3)

Michaela Š.

matematika

Dobrý deň pomôžete .Ďakujem