Stanislava M.

Stanislava M.

Prijíma študentov

Stanislava M.

Prijíma študentov

Doučovanie zo slovenského jazyka

  • -
  • Doučuje aj online
Doučuje predmety:

Popis

Som učiteľka ZŠ s tridsaťročnou praxou. Moji žiaci dosahujú výborné výsledky v Testovaní9 a prijímacích pohovoroch. Mám 2. atestáciu.
Moje metódy vyučovania vychádzajú z názornosti a kritického myslenia. Rešpektujem učebný štýl žiaka.