Libuša M.

Libuša M.

Libuša M.

Doučujem online anglický jazyk ZŠ v úrovni A2 poprípade B2

  • Doučuje aj online
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Preferované časy: poobede, večer, víkend

Popis

Uprednostňujem modernú výučbu.
Hodiny môžu byť zamerané na dosiahnutie špecificky stanoveného cieľa (príprava na maturitu, pomoc s ANJ podľa učebných osnov, štúdium v zahraničí, skúška na vysokej škole alebo pomoc žiakov na ZŠ , atď), alebo všeobecná konverzačná angličtina. V ponuke je tiež pomoc s prípravou na budúcu kariéru – Business English zameranie (Resume, príprava na pohovor, Marketing, komunikácia so zákazníkom, atď).
Plynulá komunikácia celými vetami
Správna výslovnosť a vďaka kontaktu s native speakrom aj automatické budovanie schopnosti rozumieť
Šité namieru pre konkrétneho študenta
100% online live v reálnom čase