Bridget M.

Bridget M.

Odpovedá do 2 hodín, na 50% správ
50% 2 hod
Prijíma študentov

Bridget M.

Prijíma študentov

Učte sa angličtinu s írskym rodeným hovorcom./Learn English with a native speaker, Irish.

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  20 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, večer
Cena Od 20 €/hod
Preferované časy: doobeda, večer
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Som kvalifikovaná učitelka angličtiny z Írska. Už vyše roka žijem a učím na Slovensku. Vyučovala som všetky vekové kategórie a úrovne, od obchodnej angličtiny, technickej angličtiny, vedy v anglickom jazyku a mnoho ďalších špecializovaných oblastí.
Čo sa týka konverzačnej angličtiny, existuje veľmi široká škála tém, o ktorých môžem diskutovať, veda, psychológia, šport, hry, umenie a ďalšie.
Mám tiež čierny pás v Kenpo Karate a vediem školu bojových umení.

ENG: I am a qualified English teacher from Ireland. I have been living and teaching in Slovakia for over a year. I have taught all age categories and levels, from business English, technical English, science through English, and many more specialized areas.
I hold several qualifications in different fields, including anatomy and physiology, psychology, welding, and more.
As for conversational English, there is a very wide variety of topics I can discuss, science, psychology, sports, gaming, art, and more.
i am also a Kenpo Karate black belt, and run a martial arts school.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Bridget M.

prípona able

čo znamena keď do slova pripíšeme príponu able. Napr.- comfortable- comfort