Jan C.

Jan C.

Odpovedá do 48 hodín, na 60% správ
60% 48 hod
Prijíma študentov

Jan C.

Prijíma študentov

Doučovanie angličtiny a matematiky príjemnou formou

  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Preferované časy: poobede, večer, víkend
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Možnosť doučovania poobedia / večer alebo víkendy.

Zodpovedané otázky (1)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Jan C.

Narysuj číselnú os s jednotkou dĺžky 4 cm a vyznač na nej obrazy čísel 0,1,2 a 3. Znázorni na nej a) 7 štvrtín. z 1 b

Nerozumiem čo znamená jednotka dĺžky 4 cm. Znamená to, že od 0 po 1 budú 4 cm. Takže 4/4 bude 1 celá a 8/4 2 celé a predtým jeden dielik bude tých 7/4? V druhej úlohe bolo treba znázorniť 20 desatín z 2. Takže od nula do jedna si rozdelím na tej istej úsečke/osi 10 dielikov a 20 desatín budú presne…