Silvia J.

Silvia J.

Prijíma študentov

Silvia J.

Prijíma študentov

Doučovanie dejepisu a občianskej náuky

  • -

Popis

Študujem Učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.