Janka J.

Janka J.

Janka J.

Individuálne doučovanie všetkých predmetov ZŠ

  • -

Popis

Odborný a profesionálny prístup, vďaka ktorému učenie ide ľahšie ako v škole.
99,9% žiakov si zlepšilo prospech. Pomoc s prípravou na vyučovanie aj žiakom s poruchami učenia.