TImofei S.

TImofei S.

Odpovedá do 48 hodín, na 100% správ
100% 48 hod+
Prijíma študentov

TImofei S.

Prijíma študentov

Učiteľ cudzích jazykov a humanitných vied

Cena Od 15 €

Popis

Volám sa Shubenkov Timofei, som študentom Právnickej fakulty UK.
– Už tretí rok sa pripravujem na olympiády z práva a spoločenských vied, ale aj príbuzných humanitných odborov. Mám veľkú banku úloh a prezentácií na efektívnu prezentáciu materiálu.
– Od 11. ročníka školy som sa pripravoval na rôzne špecializované olympiády
– Vyštudoval som právo v zahraničnej univerzite predtym, ako prišiel som na SK n
– Od roku 2021 sa pripravujem na Jednotnú štátnu skúšku zo spoločenských vied a dejin.
– Doučujem aj cudzie jazyky ako nemčinu a angličtinu. Nemčina je moje hobby a zaroveň aj oblúbený predmet.
– Mám certifikát na úrovni C2 Goethe, dobre sa orientujem v právnej terminológii v nemčine a vediem konverzačné kurzy nemčiny
– Certifikát TOLES Legal English

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 60 min