Ľudmila M.

Ľudmila M.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Prijíma študentov

Ľudmila M.

Prijíma študentov

Jednoduché a hravé vysvetlenie chémie, biológie aj anglického jazyka či slovenčiny

  • -
Cena Od 10 €/hod

Popis

Študujem biológiu na Prif UK v Bratislave, no tento odbor je úzko spätý aj s chemickým odborom. Maturovala som na gymnáziu zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, biológie a geografie. Počas strednej školy som sa venovala doučovaniu detí v detských domovoch.