Andrej B.

Andrej B.

Prijíma študentov

Andrej B.

Prijíma študentov

Übung macht den Meister!

  • -
Cena Od 20 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

Dobrý deň,
Ponúkam súkromné vyučovanie nemeckého jazyka som zameraním na verbálny prejav. Pracoval som pre renomovanú nemeckú jazykovú školu a aktuálne hľadám ďalších klientov na Slovensku. Vyučujem úrovne A1-C1. Hodiny prebiehajú výlučne v nemeckom jazyku (okrem úrovní A1-A2), čo urýchľuje verbálne osvojenie si jazyka. Používam platformy: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom.
Prezenčné hodiny výlučne v Nových Zámkoch.
Vyučujem výhradne individuálne. Zo skúsenosti viem, že vyučovanie skupín nie je prínosné. Firemní klienti sú tiež vítaní.


KOMM, STEIG EIN UND MACH MIT!
WERDE FLIEßEND – SCHRITT FÜR SCHRITT!